Ecuații de gradul 1 și inecuații

Mai jos vom arunca o privire asupra mulțimii soluțiilor pentru inecuații și ecuații de gradul 1, precum și asupra semnului funcției f(x) = ax + b și a coordonatelor intersecției graficului acesteia cu axele Ox și Oy.

Ecuația de gradul întâi

ax + b = 0, a, x, b ∈ .

Notăm cu S mulțimea soluțiilor unei ecuații de gradul 1. Vom analiza care sunt aceste soluții în funcție de valorile parametrilor a și b.

1) a ≠ 0 – soluție unică
\begin{alignedat}{1} &x= \frac{-b}{a} \implies \\[1em] &S= \bigg\{\dfrac{-b}{a}\bigg\} \end{alignedat} \\
2) a = 0 și b 0 – ecuația nu are soluții
\begin{alignedat}{2} &a=0, b \not = 0\implies \\[1em] &S= \emptyset \end{alignedat} \\
3) a = 0 și b = 0 – ecuația are o infinitate de soluții
\begin{alignedat}{2} &a = 0, b = 0 \implies \\[1em] &S= \R \end{alignedat} \\

Funcția f(x) = ax + b, f :; a ≠ 0.

Semnul funcției f

În continuare vom analiza semnul funcției f(x) = ax + b, f :; a, b ∈ cu a ≠ 0.

\begin{array}{|r|c|c|c|l|l|l|l| } \hline 
	 \\ \bold{x}  &- \infty\ \ \ \ \   & -\dfrac{b}{a} &\ \ \ \ \ +\infty  \\[1em] \hline
	\\\bold{f(x)} &\text{semn opus lui a }&0& \text{semnul lui a }\\[1em] \\\hline
\end{array}
Graficul funcției f
  • Graficul este o dreaptă
  • Punctul de intersecție cu axa 0x reprezintă soluția ecuației ax + b = 0
  • Punctul de intersecție cu axa 0y se obține pentru f(0) care va fi b.

Inecuația de gradul întâi

1) ax + b > 0; a, x, b ∈ ℝ

Fie S mulțimea soluțiilor. Vom analiza care sunt posibilele soluții în funcție de valorile parametrilor a și b. Astfel vom avea:

\begin{alignedat}{2} \textbf{a > 0,} & S= \bigg(-\dfrac{b}{a}, +\infty \bigg)\\[1em] \textbf{a < 0,} & S= \bigg(-\infty, -\dfrac{b}{a} \bigg)\\[1em] \textbf{a = 0, b >0,} & S= \R.\\[1em] \textbf{a = 0, b ≤ 0,} & S= \emptyset.\\[1em] \end{alignedat} \\
2) ax + b ≤ 0; a, x, b ∈ ℝ

Fie S mulțimea soluțiilor. Vom analiza care sunt posibilele soluții în funcție de valorile parametrilor a și b. Astfel vom avea:

\begin{alignedat}{2} \textbf{a > 0,} & S= \bigg(-\infty, -\dfrac{b}{a} \bigg]\\[1em] \textbf{a < 0,} & S= \bigg[-\dfrac{b}{a}, +\infty \bigg)\\[1em] \textbf{a = 0, b ≤0,} & S= \R.\\[1em] \textbf{a = 0, b > 0,} & S= \emptyset.\\[1em] \end{alignedat} \\

Inecuațiile rămase, ax + b < 0 si ax + b 0, se reduc la cele doua cazuri prin înmulțirea fiecăreia cu -1 și schimbarea sensului inegalităților după cum este de așteptat.

Pe aceeași temă